Vernietiging uienpercelen

opruimen uien

Afgelopen week zijn diverse telers in Zuidwest Nederland gestart met de vernietiging van hun uienperceel. De weersomstandigheden voor veel uienpercelen waren dit seizoen zo extreem, dat de teelt vrijwel volledig is mislukt. Telers konden in het het zuiden pas in de tweede helft van april zaaien, vaak later dan collega's in het Noorden. Vervolgens kwamen hier in mei zware hoosbuien overheen. Veel percelen kwamen blank te staan. Dit werd weer gevolgd door een langdurige droogte en hitte. Dit alles is teveel geweest voor de uienteelt. Taxateurs van de brede weersverzekering schatten de percelen in op 80 tot 100% schade. Lang niet iedereen heeft een verzekering. Telers twijfelen ook nog of ze wel de uien moeten rooien. Op de app van Onion Today staat nog meer informatie over de huidige situatie en oogstverwachtingen. Deze is mede tot stand gekomen door het zenden van een groepsbericht. Onion Today verkrijgt hiermee snel 1 op 1 informatie van telers en betrokkenen in de uiensector