Uitkijken naar het nieuwe seizoen

stand van het seizoen

Qua verwerking van de oude oogst is het bij de meeste uienverwerkers zeer rustig. Sommigen zijn gestopt of draaien alleen nog voor de vaste klanten. Er zijn geen vrije uien meer te koop en daarom kijkt men nu, nog meer dan in andere seizoenen,  uit naar de nieuwe oogst. Het rooien van de winterplantuien (Troy) zal gaan plaatsvinden vanaf 20 juni en dat is vergelijkbaar met andere jaren. Over het algemeen staan de plantuien er prima op. Hier en daar zijn wel wat structuur problemen of heeft men last van aaltjes. In de afgelopen weken is er alweer volop beregend. Met name in Zeeland is afgelopen jaar behoorlijk ge├»nvesteerd in beregeningsmachines en bronnen. Er is een flink aantal horizontale drains aangelegd om water uit de zoetwaterbellen te onttrekken. De haspels draaien vooral in de plantuien, maar ook in de zaaiuien zijn beregeningsactiviteiten te zien. In de Flevopolder zijn sommige percelen zelfs al twee keer beregend.Het lijkt er op dat telers geleerd hebben van de droogte van vorig jaar en op tijd begonnen.