Minister Schouten: "Boer heeft een te zwakke positie in de keten"

positie boer

"De boer heeft een te zwakke positie in de keten. Op boerderijen wordt te weinig verdiend met de huidige manier van produceren. De samenleving verlangt van de boer om meer aandacht te geven aan natuur en milieu, terwijl er hiervoor niet de financiĆ«le ruimte voor is". Afgelopen maandag 11 februari in pakhuis de Zwijger te Amsterdam vroeg minister Carola Schouten zich af hoe zij het verdienmodel van de boer kan verbeteren. "Hoe kan ik er voor zorgen dat de boeren voldoende verdienen, zodat er ruimte is voor investeringen die nodig zijn voor de biodiversiteit. We moeten ons niet alleen toeleggen op een hoge productie, maar ook streven naar een betere prijzen voor de boeren. Een eerlijk deel van de opbrengst van producten moet daarom terecht komen bij boeren".

Bovendien vindt zij dat er te veel tegenstellingen zijn in de discussie tussen maatschappij en de agrarische sector zelf over de wijze van voedsel produceren. "We moeten daarom als maatschappij samen met de boeren kijken hoe zij kunnen gaan voedsel kunnen produceren, waarbij voldoende aandacht is voor natuur en milieu.  Ik pleit daarom bijvoorbeeld voor veel meer aandacht voor hergebruik van reststromen. Produceren met zo min mogelijk verlies van grondstoffen. We gaan daarom naar over van een lineair naar een circulair productiesysteem, ofwel kringloop landbouw"

In pakhuis de Zwijger startte de maandag het programmadrieluik "De Nieuwe Groene Revolutie" . Deze eerste avond had als thema: "Kringloop landbouw, hoe dan? Aan deze avond werkten verder mee , Barbara Baarsma directievoorzitter Rabobank Amsterdam, Ecoloog Louise Vet, Imke de boer hoogleraar Dierlijke productiesystemen en Iris Bouwers vice-voorzitter NAJK.

Via deze link kunt u het programma bekijken

Na afloop van het programma maakte minister Schouten kennis met de app van Onion Today. Met de app is snelle communicatie en handel mogelijk, zowel horizontaal als verticaal in de voedselketen.

Er komen nog twee avonden in pakhuis de Zwijger over het thema kringlooplandbouw.

Maandag 11 maart: "De staat van de boer " Waar liggen de kansen en waar zit de pijn voor het moderne boerenbedrijf

Maandag 15 april: "Van voedselland naar voorbeeldland" Hoe kunnen we de transitie naar kringlooplandbouw internationaal in gang zetten