HAS studenten aan de slag met het format van Onion Today

studenten has

Studenten van de Hogere agrarische school in 's-Hertogenbosch hebben vandaag kennisgemaakt met het format van Onion Today. De app gaat uit van  vier basisfuncties, presentatie van bedrijven in de markt, bij elkaar brengen van vraag en aanbod, snelle onderlinge communicatie door groepsberichten en het verstrekken van informatie. Onion Today is gemaakt speciaal voor de uiensector. De vraag is in hoeverre is het format ook geschikt voor andere gewassen of sectoren. De studenten gaan hiervoor onderzoek doen in diverse markten door middel van interviews en deskresearch. Het zijn twee teams van vier personen van de studierichting Agrifood en Business. Over 10 weken is het de bedoeling dat het plan klaar is. We vinden het bijzonder fijn dat jonge mensen met het innovatieve format van Onion Today aan de slag gaan.