Deelnemers Onion Today vonden cijfers CBS al in november 2017 te hoog

opbrengstcijfers CBS

Het CBS heeft onlangs de opbrengstcijfers van uien in Nederland naar beneden bijgesteld. De sector heeft hier nogal verontwaardigd op gereageerd, omdat men door deze cijfers op een verkeerd been is gezet. In plaats van de cijfers van het CBS in november te publiceren, heeft Onion Today in de app gevraagd naar de reactie van de app gebruikers op de cijfers van het CBS. Het was toen al duidelijk, dat velen deze cijfers aan de hoge kant vonden.

Hieronder volgt het bericht dat op 17 november reeds in de app Onion Today is gepubliceerd,


Commissionair: Ik verwacht dit jaar meer tarra, vorig jaar was er bovendien veel import uit Polen en Duitsland
Commissionair: Er is 120 ha vernietigd door brand in fabriek, scheelt toch weer 7000-8000 ton, Verder zijn er ook ha's geploegd vanwege trips.
Teler in het zuiden: We hebben goede kwaliteit en zijn aan het afleveren met 4% tarra
Uienpakstation: Onze inschatting is dat er net zoveel netto product is dan vorig jaar
Toeleverancier Limburg: In Limburg zijn de opbrengsten lager, maar zijn er meer ha's
Teler: meer tarra dit jaar en iets meer tonnen. We komen niet verder dan vorig jaar
Handelaar/Toeleverancier: Opbrengst zuid-Nederland duidelijk lager, dit geldt ook voor heel Belgie en een groot deel van Duitsland. Voor mij zijn de cijfers van het CBS niet relevant voor de verwachtingen van de markt voor het komende seizoen
Toeleverancier: Zuidwesten erg slecht met 39 ton/ha versus 67 ton in Flevoland. Slechte opbrengst is een gevolg van trips en droogte. Toch zouden de cijfers van het CBS wel eens kunnen kloppen
Teler Flevo: Bij mij 10 ton meer dan vorig jaar. Cijfers zijn aan de hoge kant
Teler N-Holland: Opbrengst van vorig jaar is in februari naar beneden bijgesteld van 55 naar 52. We moeten dus oppassen met de cijfers zoals deze nu gepresenteerd zijn
Teler Z-Holland: Cijfers CBS verpesten vaak te markt
Veredelingsbedrijf: de opbrengst schat ik 10 tot 15% lager in
Teler Z-Holland: Mijn opbrengsten zijn ca 5 ton hoger dan vorig jaar, al een vracht geleverd met 4% tarra, vorig jaar begin mei slechts 2,5% tarra

Het bovenstaande maakt duidelijk dat iedereen via Onion Today snel informatie uit de markt beschikbaar kan krijgen en cijfers/berichten kan nuanceren. Wilt u meer weten over het maken van een groepsbericht, kijk dan eens bij de FAQ.