De werking van het groepsbericht: Trips en zaadcoating

berichten sturen naar elkaar

Bedrijven, die ingelogd zijn op de app Onion Today, kunnen berichten naar elkaar sturen. Dit kan individueel maar het kan ook d.m.v. een groepsbericht. Het groepsbericht  kan alleen verstuurd worden in de versie app+ en app pro. De reikwijdte is dan respectievelijk 30 en 400 km. Bij verzending krijgen ingelogde bedrijven, dit bericht te zien en kunnen er eventueel op reageren. Belangrijk om te weten is, dat alleen de zender van het bericht de antwoorden te zien krijgt. Dit voorkomt een te zware belasting van de inbox van de Onion Today gebruikers. De zender krijgt zo snel informatie uit de sector. Op basis van de toegezonden reacties kan weer actie ondernomen worden.

Om het bovenstaande te illustreren is er maandag 29 januari jl. op de app een groepsbericht verzonden met betrekking tot trips en zaadcoating.

Dit bericht zag er als volgt uit:

"Vorige week heb ik een teler ontmoet, die zich afvroeg in hoeverre een IC coating effect heeft op de bestrijding van trips. Nu gebruikt hij basisgecoat zaad en maakt gebruik van de SIT techniek ter bestrijding van de uienvlieg. Heeft er iemand op een praktijkveld verschil gezien tussen basis behandeld zaad en met Mundial behandeld zaad gezien"

Hieronder volgt het overzicht van de reacties op bovenstaand bericht:

Accountmanager De Groot en Slot: "Begin aantasting is iets later. Lost trips probleem niet op. Goede strategie kiezen. SIT techniek is voor de nabije toekomst beter. Druk wordt lager"

John Fassaert, uienteler en commissionair: "Heb wel al gehoord van zo'n praktijkvoorbeeld en er is geen verschil in. De theorie zegt dat wanneer je eind maart zaait de coating en de eventuele nevenwerking tegen trips al is uitgewerkt als je er 10 weken bij optelt."

Kees Bakker, inkoper Monie: "Dat ligt aan je zaaitijdstip. Coating werkt ongeveer 6-7 weken. Late zaai vorig jaar met coating heeft wel wat gedaan richting trips, omdat deze zeer vroeg aanwezig was, begin juni. Normaal gesproken bij zaai vanaf half maart tot half april mag je niet veel van fipronil (Mundial) verwachten." 

Eric Moerdijk, directeur uien pakstation Monie: "De meningen over de werking van Mundial op de uienvlieg zijn verdeeld. Er wordt gezegd dat het een werking heeft van ong. 10 weken. Bij een late zaaie en een vroege trips aantasting kan het dus een nevenwerking hebben. Er zijn echter ook deskundigen die zeggen dat er geen nevenwerking is. Misschien eens contact zoeken met van Iperen. Zij hebben afgelopen jaar veel onderzoek gedaan m.b.t. trips"

Accountmanager zaadveredelingsbedrijf: "Vraag Mark Ermers van Bayer maar eens naar zijn lezing hierover. In een warm jaar als 2017 wanneer er sprake is van een vroege eerste trips vlucht heeft een zaadcoating op de opbouw van de trips populatie wel degelijk invloed. Ook wordt steeds meer duidelijk dat trips niet alleen  in de grond overleeft, als pop, maar ook als volwassen insect in graszaad, luzerne en groenbemesters. Zolang het niet stevig gaat vriezen, ziet de start voor 2018 er niet best uit."

Bovenstaande maakt duidelijk dat door het stellen van een vraag op Onion Today, men snel informatie en inzichten kan verkrijgen. Je komt veel sneller bij de juiste personen terecht om je kennis te verdiepen of aan te scherpen.

Om een groepsbericht te kunnen verzenden is het noodzakelijk om een app+ of een app pro abonnement te hebben. Met het gratis proef abonnement kunt u alle mogelijkheden van het app pro abonnement uitproberen. Registreer daarom bij "start direct" en download de app. Afgelopen seizoen hadden we een tripsprobleem, maar komend seizoen hebben we weer andere moeilijkheden. Zorg daarom dat u aangesloten bent bij Onion Today en maak de uien tot een succes op uw bedrijf!